بانك اطلاعات پژوهش هاي گوش و حلق و بيني و سر و گردن ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

Iran data bank of ENT, Head & Neck


درباره بانک

همه‌ساله پژوهش‌ها و مطالعه‌هاي قابل توجهي در كشور در زمينه‌ي گوش و حلق و بيني و سر و گردن انجام مي‌شود كه دسترسي به نتايج اين مطالعات براي متخصصين گوش و حلق و بيني و سر و گردن و كساني كه دست اندر كار امر سياست گذاري نظام بهداشت و درمان كشور هستند اهميت بسيار زيادي دارد. با توجه به نياز مبرم به فراهم آوردن امكان اين دست رسي، مركز تحقيقات گوش و حلق و بيني و سر و گردن دانشگاه علوم پزشكي ايران سايت بانك اطلاعاتي پژوهش هاي گوش و حلق و بيني و سر و گردن ايران را راه اندازي نمود تا به‌صورت رايگان در اختيار  تمامي علاقه‌مندان قرار گيرد.

بانك اطلاعات پژوهش هاي گوش و حلق و بيني و سر و گردن ايران
كليه حقوق محفوظ است