بانك اطلاعات پژوهش هاي گوش و حلق و بيني و سر و گردن ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

Iran data bank of ENT, Head & Neck


همايش ها

  1. Xth INTERNATIONAL CONGRESS OF IRANIAN SOCIETY OF OTORHINOLARYNGOLOGY,HEAD AND NECK SURGERY, 13-16 November 2007, TEHRAN-IRAN
  2. هشتمين كنگره گوش،گلو و بيني و جراحي سر و گردن ايران، 28 مهر تا 2 آبان 1382، تهران - ایران

بانك اطلاعات پژوهش هاي گوش و حلق و بيني و سر و گردن ايران
كليه حقوق محفوظ است